Organisation

Så undviker du butiksdöden i den digitala världenDen globala våg av digitalisering som sköljer in över Sverige påverkar alla verksamheter. De mest framträdande drivkrafterna bakom digitaliseringsvågen är teknikutvecklingen, förbättrad uppkoppling, ökad tillgång till data och ett förändrat kundbeteende. För att hålla jämna steg med utvecklingen är det viktigt att fundera på hur er verksamhet påverkas av digitaliseringen. Men även att fundera över vad som behöver göras för att ställa om för att kunna möta förändrade behov från kunder och anställda. Och du är inte ensam, många verksamheter har redan påbörjat sin resa mot digital transformation.

Inom fysisk retail har digitaliseringsvågen slagit till med full kraft och har redan skördat många offer. Butikshyror ökar samtidigt som besökarna i fysiska butiker minskar. Nya som etablerade aktörer har tvingats stänga butiker, ansökt om rekonstruktion eller i värsta fall gått i konkurs. Att ha ett stort butiksnät brukade tidigare vara en stor fördel. Numera kan det ofta vara en nackdel, då det ökar trycket på bolaget att transformeras för att inte gå under.

Vi har tidigare skrivit om digital transformation och vikten för bolag att hålla jämna steg med den utvecklingen. Här ger vår VD, Niclas Winroth fyra konkreta tips för hur du som retailbolag, undviker att falla offer för butiksdöden.

 

Här är fyra konkreta tips för att undvika att falla offer för butiksdöden:

Skaffa digital kunskap

Har ni inte redan digital kompetens i bolaget så behöver ni satsa på att skaffa det snarast. Även när man bestämt sig för detta så är det inte enkelt att attrahera talanger med digital kompetens. Detta beror på att denna typ av kompetens är väldigt eftertraktad på marknaden och har många andra arbetsmöjligheter. För att lyckas behöver du inte bara sälja in bolaget utan också varför ni kommer lyckas med er digital transformation. Detta är starkt kopplat till nästa punkt.

Digital transformation högst upp på agendan

Om den högsta ledningen inte uttalat sätter den digitala transformationen högst upp på agendan kommer det att bli svårt att få till den förändring som krävs. För att lyckas behöver man även förse de digitala ledarna med rätt resurser och mandat för att driva igenom den digitala transformationen. Annars blir det svårt att behålla digital kompetens om transformationen inte prioriteras och den digitala kunskapen inte värdesätts.

Skapa förutsättningar för ständigt lärande

Digital kunskap är en färskvara och det enda sättet att behålla en konkurrensfördel i dagens snabbt föränderliga verklighet är att lära sig snabbare än konkurrenterna. Därför behöver du skapa förutsättningar för detta i din organisation. Förespråka ett iterativt arbetssätt och etablera att det är ok att misslyckas så länge som man dokumenterar och lär sig av detta.

Placera kunden i centrum

Digitaliseringen har bidragit till ett maktskifte där kunden nu sitter i förarsätet och det är mer kritiskt än någonsin att bygga relationer med sina kunder. En förutsättning för detta är att börja mäta och skaffa sig kunskap om sina kunder. Genom en bättre förståelse för sina kunder kan man öka relevansen i sitt erbjudande. Om man dessutom utnyttjar tekniska framsteg inom AI, Machine learning och automation kan man även se till att hjälpa kunden snabbare.